Tìm kiếm nâng cao

Báo cáo nhiệm vụ cấp bộ: Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống giám sát, theo dõi tiêu thụ năng lượng trong các công trình xây dựng hiện hữu, hướng tới sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm (KQNC.1996)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Đh Công nghiệp HN
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 139
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu đề tài là xây dựng mô hình hệ thống cho phép giám sát, theo dõi mức độ tiêu thụ năng lượng của các phụ tải trong các công trình xây dựng hiện hữu, chưa trang bị hệ thống quản lý năng lượng tòa nhà. Ứng dụng các thành tựu khoa học trong cách mạng công nghiêp 4.0, mô hình hệ thống cho phép thu thập thông tin không dây va ftheo dõi từ xa qua mạng, hướng tới đáp ứng 5 nhiệm vụ khoa học trọng tâm của ngành xây dựng. Kết quả nghiên cứu sẽ trở thành công cụ theo dõi, hỗ trợ quản lý và lập kế hoạch năng lượng hiệu quả. Đồng thời mô hình cũng được sử dụng vào đào tạo và naag cao nhận thức của sinh viên trường Đại học Công nghiệp HN. Mục tiêu cụ thể của đề tài là: Chế tạo giám sát tiêu thụ năng lượng cho phép đo các thông số dòng điện, điện áp, hệ số công suất và công suất tiêu thụ của các phụ tải thành phần theo thời gian...
Nội dung nghien cứu gồm: 
- Nghiên cứu tổng quan về giám sát theo dõi tiêu thụ nnawg lượng trong các công trình xây dựng.
- Nghiên cứu thiết kế thiết bị đo các đại lượng điện và tiêu thụ năng lượng.
- Nghiên cứu xây dựng giao thức kết nối không dây cho hệ thống giám sát theo dõi tiêu thụ năng lượng.
- Xây dựng hệ thống quản lý trung tâm với giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu.
- Triển khai lắp đặt, thử nghiệm mô hình hệ thống.
- Xây dựng các tài liệu kỹ thuật.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành