Tìm kiếm nâng cao

Dự thảo QCVN 04:2019/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư(KQNC.2009)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 21
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc áp dụng khi xây dựng mới nhà chung cư, cụm nhà chung cư hoặc phần nhà chung cư trong nhà hỗn hợp, cụm nhà hỗ hợp...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành