Tìm kiếm nâng cao

Dự án "điều tra, khảo sát, đánh giá việc thực hiện quy chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng (QCVN 01-2008) để đề xuất điều chỉnh" (Báo cáo tóm tắt) (KQNC.1974)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 35
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung Dự án "điều tra, khảo sát, đánh giá việc thực hiện quy chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng (QCVN 01-2008) để đề xuất điều chỉnh" gồm:
- Tổng quan về thực trạng áp dụng hệ thống quy chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng.
- Các cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất các nội dung điều chỉnh, bô rúng của QCXDVN 01:2008.
- Kiến nghị về đề xuất về các nội dung điều chỉnh, bổ sung của quy chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng.
 

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành