Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát công tác phân loại đô thị theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP và Thông tư số 34/2009/TT-BXD (Giai đoạn 1) (KQNC.1981)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 199
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của dự án: Đánh giá thực tế công tác nâng loại đô thị, rà soát hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá phân loại của Thông tư số 34/2009/TT-BXD từ khi văn bản này có hiệu lực. Đề xuất một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong Thông tư 34/2009/TT-BXD.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành