Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát tình hình sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng (Báo cáo tóm tắt): Hợp đồng số 29/2017/HĐ-SNKT (KQNC.1984)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 42
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của dự án:
- Kiểm soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong thi công xây dựng.
- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng; góp phần giảm thiểu các sự cố, tai nạn lao động trong thi công xây dựng, đặc biệt là các vụ tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật liên quan đến máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong thi công xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành