Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát thực trạng các ngành nghề kinh doanh và tình hình thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng quản lý (KQNC.1985)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 82
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của dự án: Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm, 5 năm ở từng lĩnh vực kinh doanh chính nhằm giúp chủ sở hữu (Bộ Xây dựng) trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ đảm bảo hiệu quả, ổn định và có tăng trưởng bền vững.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành