Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện và đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng. Theo Hợp đồng số 11/HĐ-SNKT ngày 30/6/2017 (KQNC.1986)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựn
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 152
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của dự án:
- Hoàn thiện các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đảm bảo thống nhất với Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, đáp ứng yêu cầu thực tế và hội nhập kinh tế - quốc tế.
- Hạn chế tình trạng ban hành giấy phép con, cản trở quyền tự do kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp.
 

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành