Tìm kiếm nâng cao

Đề án đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương (KQNC.2020)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Hải Dương
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 69
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm IV phần sau:
I. Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
II. Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển.
III. Tổng hợp các tiêu chuẩn đánh giá phân loại đô thị.
IV. Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành