Tìm kiếm nâng cao

Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2035 (Dự thảo) (KQNC.2022)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: Thành phố Vũng Tàu
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 43
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Dự thảo quy định quản lý gồm 3 phần:
- Phần I. Quy định chung: Gồm các quy định hướng dẫn cho việc quản lý và xây dựng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu theo các phân vùng quản lý phát triển, các trục không gian chính, các khu vực đặc thù; các quy định chung về phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, phát triển hệ thống kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
- Phần II. Quy định cụ thể: Gồm các chỉ dẫn cho việc quản lý, kiểm soát phát triển về tính chất, quy mô, định hướng phát triển không gian, hạ tầng... Đồng thời, đưa ra các khuyến cáo và nghiêm cấm về xây dựng phát triển đô thị cho từng phân vùng cụ thể.
- Phần III. Tổ chức thực hiện: Gồm các hướng dẫn tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm và quy định khác có liên quan.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành