Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, đánh giá thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng. Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành Xây dựng (Dự án SNKT) (KQNC.2026)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2008
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 276
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung chính của dự án gồm III phần:
Phần I. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng.
Phần II. Phương hướng nâng cao hiệu quả công tác pháp chế phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng.
Phần III. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành Xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành