Tìm kiếm nâng cao

Khảo sát đánh giá và đề xuất định hướng hợp tác quốc tế trong một số lĩnh vực của ngành Xây dựng trong thời kỳ hội nhập quốc tế (Dự án SNKT) (KQNC.2027)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2009
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 128
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung chính của dự án gồm 3 chương:
Chương 1. Ngành Xây dựng trước ngưỡng cửa hội nhập kinh tế quốc tế.
Chương 2. Khảo sát thực tiễn và kế hoạch hội nhập của ngành Xây dựng.
Chương 3. Một số định hướng và giải pháp chính đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế của ngành Xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành