Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, đánh giá tình hình cung - cầu cát, sỏi xây dựng ở Việt Nam và đề xuất giải pháp quản lý (KQNC.2032)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2010
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 90
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung của dự án gồm 6 phần:
Phần thứ nhất: Mức độ phủ kín về mặt luật pháp trong công tác quản lý thăm dò, khai thác cát, sỏi xây dựng.
Phần thứ hai: Tình hình lập quy hoạch cát, sỏi xây dựng.
Phần thứ ba: Tình hình phân bổ và trữ lượng cát sỏi ở Việt Nam.
Phần thứ tư: Tình hình cung - cầu cát, sỏi xây dựng ở Việt Nam.
Phần thứ năm: Đề xuất việc quản lý quy hoạch thăm dò, khai thác cát, sỏi xây dựng tại những khu vực liên quan đến nhiều địa phương.
Phần thứ sáu: Đề xuất cơ chế, chính sách để đảm bảo cân đối cung - cầu cát, sỏi xây dựng để khai thác và sử dụng bền vững lâu dài.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành