Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng về quản lý chất thải rắn trên toàn quốc phục vụ công tác xây dựng chương trình xử lý chất thải rắn đến năm 2020 và tổng kết tình hình thực hiện nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn (KQNC.2054)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 198
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Thông qua việc điều tra, khảo sát hiện trạng quản lý các loại chất thải rắn trên toàn quốc và đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn tiến hành xây dựng Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn đến năm 2020 và nghiên cứu các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung của Nghị định 59/2007/NĐ-CP.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành