Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát tình hình quản lý xây dựng công trình ngầm ở một số đô thị từ năm 2006 đến nay, trên cơ sở đó đề xuất nội dung sửa đổi bổ sung Nghị định về xây dựng ngầm đô thị (KQNC.2035)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2010
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 107
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án: Thông qua việc điều tra, khảo sát tình hình xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống công trình ngầm và việc thực hiện Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ở một số đô thị Việt Nam, tiến hành đánh giá về tình hình thực hiện và các vấn đề tồn tại khi triển khai Nghị định 41/2007/NĐ-CP tại các địa phương, qua đó đề xuất một số kiến nghị cho Nghị định sửa đổi Nghị định 41/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị. Dự án cũng sẽ được sử dụng cho công tác chung của các cơ quan quản lý ngành Xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành