Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng việc quản lý dữ liệu về chi phí trong đầu tư xây dựng công trình trên cả nước; trên cơ sở đó đề xuất các quy định về xây dựng và quản lý dữ liệu về chi phí đầu tư xây dựng công trình (KQNC.2039)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc Xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2010
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 131
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung dự án:
Chương I. Những khái niệm, lý thuyết cơ bản về dữ liệu, thông tin, cơ sở dữ liệu.
Chương II. Thực trạng việc quản lý dữ liệu chi phí đầu tư xây dựng công trình hiện nay.
Chương III. Đề xuất mô hình và quy định về xây dựng và quản lý dữ liệu chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Chương IV. Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành