Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát đánh giá sự ảnh hưởng của các qui định hiện hành về việc quy đổi chi phí dự án đầu tư XD công trình về thời điểm bàn giao từ đó hoàn thiện “Phương pháp quy đổi chi phí dự án ĐTXD công trình về thời điểm bàn giao đưa công trình vào sử dụng” phù hợp với cơ chế thị trường (KQNC.2043)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
Năm xuất bản: 2010
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 91
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục đích của dự án: Trên cơ sở tài liệu thu thập, đánh giá thực trạng tình hình thực hiện quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng của một số sự án trong thời gian qua, từ đó nghiên cứu, phân tích sẽ rút ra những vấn đề chưa phù hợp và đề xuất nội dung sửa đổi để hoàn thiện "Phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình về thời điểm bàn giao đưa công trình vào sử dụng” phù hợp với cơ chế thị trường.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành