Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 (KQNC.2044)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2011
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 89
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung của đề tài gồm 4 phần chính:
Phần thứ nhất: Tiềm năng và các nguồn lực để phát triển ngành công nghiệp xi măng Việt Nam.
Phần thứ hai: Hiện trạng ngành công nghiệp xi măng Việt Nam.
Phần thứ ba: Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030.
Phần thứ tư: Một số giải pháp chính và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành