Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành, làm cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành cho phù hợp với thực tiễn (KQNC.2045)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2011
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 79
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung dự án gồm các phần sau:
Chương I: Tình hình triển khai thực hiện Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Chương II: Đánh giá tình hình thực hiện Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Chương III: Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về nhà ở.
Chương IV: Các văn bản pháp luật của cơ quan có thẩm quyền ban hành (10 văn bản QPPL) kèm theo.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành