Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản và đánh giá chất lượng để phân hạng sàn giao dịch đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý tốt thị trường bất động sản ở nước ta (KQNC.2046)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2011
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 30
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát về tình hình hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản gồm các nội dung sau:
I. Tình hình chung về sàn giao dịch bất động sản, trình tự thủ tục thành lập và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
II. Đánh giá về tình hình hoạt động thực tế của sàn giao dịch bất động sản trong những năm vừa qua.
III. Kiến nghị và đề xuất một số giải pháp để nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh của của sàn giao dịch bất động sản.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành