Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam để hoạt động xây dựng. Đề xuất cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp loại hình này (KQNC.2047)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2012
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 54
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của dự án:
- Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng những quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp có vốn FDI hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
Điều tra, khảo sát đánh giá tình hình hoạt động và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn FDI hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
- Đề xuất cơ chế, chính sách quy định về thành lập doanh nghiệp có vốn FDI hoạt động xây dựng tại Việt Nam, đồng thời đề xuất các biện pháp quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nước ngoài này. 

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành