Tìm kiếm nâng cao

Báo cáo dự án Quy hoạch phát triển vật liệu xây, lợp nung và không nung ở Việt Nam đếnnăm 2020 và định hướng đến năm 2030 (KQNC.2078)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện VLXD
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 77
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung gồm 4 phần:
- Phần 1: Tiềm năng để phát triển sản xuất vật liệu xây, lợp nung và không nung tại Việt Nam.
- Phần 2: Hiện trạng sản xuất và dự báo nhu cầu vật liệu xây, lợp nung và không nung tại Việt Nam.
- Phần 3: Quy hoạch phát triển vật liệu xây, lợp ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
- Phần 4: Một số giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành