Tìm kiếm nâng cao

Khảo sát, đánh giá, đề xuất “Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam” và triển khai thí điểm (KQNC.2091)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 145
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung dự án gồm các phần sau:
- Phần I: Sự cần thiết và các căn cứ xây dựng nhiệm vụ khảo sát.
- Phần II: Điều tra khảo sát tình hình phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh tại Việt Nam.
- Phần III: Nghiên cứu đánh giá khả năng phát triển đô thị Việt Nam theo hướng tăng trưởng xanh.
- Phần IV: Nghiên cứu đề xuất định hướng nội dung kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam.
- Phần V: Nghiên cứu đề xuất xây dựng tiêu chí và nội dung để lựa chọn đô thị ưu tiên hỗ trợ phát triển tăng trưởng xanh.
- Phần VI: Danh sách các đô thị ưu tiên hỗ trợ phát triển tăng trưởng xanh theo từng giai đoạn và kế hoạch phát triển thí điểm.
Phần VII: Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam.
- Phần VIII: Đánh giá tác động và các hiệu quả dự kiến.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành