Tìm kiếm nâng cao

Thiết kế điển hình trường tiểu học vùng thiên tai tại miền Trung và Tây Nam Bộ : Từ: TH.221-ML.01-11 đến: TH.221-CL.06-11 (KQNC.2096)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 172
Kích cỡ khổ:
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung gồm có:
1. Phần nghiên cứu cơ bản.
2. Các phương án minh họa:
Mẫu số 01 (TH.221-MT.01-11).
Mẫu số 02 (TH.221-MT.02-11).
Mẫu số 03 (TH.221-MT.03-11).
Mẫu số 04 (TH.221-CL.04-11).
Mẫu số 05 (TH.221-CL.05-11).
Mẫu số 06 (TH.221-CL.06-11).

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành