Tìm kiếm nâng cao

Thiết kế điển hình trường mầm non vùng thiên tai tại miền Trung và Tây Nam Bộ : Từ: MN.213-MT.01-11 đến: MN.213-CL.04-11 (KQNC.2097)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc Quốc gia
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 81
Kích cỡ khổ:
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung gồm có:
1. Phần nghiên cứu cơ bản.
2. Các phương án minh họa trường mầm non vùng thiên tai miền Trung:
- Phương án MN.213-MT.01-11: Điểm trường nầm non 3 nhóm lớp.
- Phương án MN.213-MT.02-11: Trường mầm non 9 nhóm lớp.
3. Các phương án minh họa trường mầm non vùng thiên tai Tây Nam Bộ:
- Phương án MN.213-Cl.03-11: Điểm trường mầm non 3 nhóm lớp.
- Phương án MN.213-CL.04-11: Trường mầm non 9 nhóm lớp.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành