Tìm kiếm nâng cao

Báo cáo khảo sát thiết kế điển hình nhà ở sinh viên (KQNC.2102)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 93
Kích cỡ khổ: 30 cm
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án:
- Khảo sát hiện trạng một số nhà ở sinh viên tại các địa phương để nắm bắt tình hình thực tế:
- Các mô hình nhà ở sinh viên đã được xây dựng, sử dụng; Mức độ đáp ứng; Nhu cầu hiện tại, dự kiến tương lai. Từ đó phục vụ công tác nghiên cứu thiết kế điển hình: Nhà ở sinh viên.
- So sánh đối chiếu hiện trạng nhà ở sinh viên với các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành.
- Đánh giá tổng quá những ưu điểm – nhược điểm, những vấn đề tồn tại và đang bức xúc trong công tác xây dựng công trình nhà ở sinh viên tại những địa phương khảo sát; những vấn đề cần phát huy trong thiết kế xây dựng nhà ở sinh viên, từ đó đúc kết tạo cơ sở nghiên cứu thiết kế điển hình: Nhà ở sinh viên và đề xuất các mẫu thiết kế điển hình phù hợp thực tế và đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành