Tìm kiếm nâng cao

Đề án Đề nghị công nhận Đô thị Phố Mới mở rộng (đô thị Quế Võ) tỉnh Bắc Ninh là đô thị loại IV (KQNC.2135)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ
Năm xuất bản: 2020
Nơi xuất bản: Bắc Ninh
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 212
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Việc nâng cấp đô thị Phố Mới mở rộng (đô thị Quế Võ) đạt tiêu chí đô thị loại IV đáp ứng được các mục tiêu:
- Góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công chiến lước phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và phát triển hệ thống đô thị của tỉnh Bắc Ninh;
- Tạo điều kiện cho đô thị Phố Mới mở rộng (đô thị Quế Võ) tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị và đời sống văn hóa – tinh thần cho người dân; phát huy lợi thế, thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế;
- Là cơ sở để hình thành một bộ máy quản lý hành chính mới có đủ năng lực để điều hành, quản lý phát triển đô thị loại IV với tính chất nổi trội là công nghiệp, dịch vụ.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành