Tìm kiếm nâng cao

Tài liệu đào tạo - Phần 2: Kiến thức, kỹ năng áp dụng mô hình thông tin công trình (TTCD.1332)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2020
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 177
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung phần 2:
- BIM cho tư vấn thiết kế
+ Tổng quan
+ Mô hình hóa trong quá trình thiết kế
+ Phối hợp trong nhóm thiết kế
+ Điều phối để tìm ra xung đột trong thiết kế
- BIM dành cho các nhà thầu thi công
+ Lợi ích của BIM đối với đơn vị nhà thầu thi công
+ Lựa chọn biện pháp thi công dựa trên mô hình BIM
+ Tổ chức thi công trên công trường
+ Phối hợp trong quá trình thi công
+ Ứng dụng BIM trong công tác tiền chế
+ Ứng dụng BIM trong giám sát, theo dõi thi công

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành