Tìm kiếm nâng cao

Nhiệm vụ 4: Rà soát tình hình thực hiện quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị lĩnh vực môi trường (Quy hoạch thoát nước, quy hoạch quản lý chất thải rắn, quy hoạch nghĩa trang) – Giai đoạn 1: Các tỉnh ĐBSCL (BCTK.0715)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam
Năm xuất bản: 2020
Nơi xuất bản: TP.HCM
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 32
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: BCTK

Tóm tắt nội dung:
Nội dung nhiệm vụ gồm:
- Phần 1: Rà soát tình hình thực hiện quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị lĩnh vực môi trường (quy hoạch thoát nước, quy hoạch quản lý chất thải rắn, quy hoạch nghĩa trang) - giai đoạn 1: Các tỉnh ĐBSCL
- Phần 2: Đánh giá thực trạng và triển khai thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị lĩnh vực môi trường
- Phần 3: Nhận xét, đánh giá các vấn đề còn tồn đọng
- Phần 4: Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành