Tìm kiếm nâng cao

Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 (Nhiệm vụ 5, nhiệm vụ 6, nhiệm vụ 7, nhiệm vụ 8, nhiệm vụ 9) (BCTK.0716)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam
Năm xuất bản: 2020
Nơi xuất bản: TP.HCM
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 32
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: BCTK

Tóm tắt nội dung:
Nội dung của nhiệm vụ gồm:
- Phần 1: Phát triển, duy trì mạng thông tin, trang thông tin điện tử. Bổ sung sách báo, tạp chí chuyên ngành thường kỳ, hội thảo khoa học
- Phần 2: Bổ sung sách báo, tạp chí chuyên ngành thường kỳ và tổ chức hoạt động của thư viện năm 2019
- Phần 3: Lập kế hoạch hội thảo khoa học ngành/lĩnh vực
Phần 4: Kết quả sản phẩm
- Phần 5: Kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành