Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát đánh giá nhu cầu về nhà ở xã hội và khả năng chi trả với từng nhóm đối tượng tại khu vực đô thị theo từng quy định của Luật Nhà ở (KQNC.002197)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 84
Kích cỡ khổ: 32
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án:
- Tổng hơp, đánh giá nhu cầu về nhà ở của các nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội tại khu vực đô thị;
- Tổng hợp, đánh giá khả năng chi trả cho nhà ở tương ứng với từng nhóm đối tượng;
- Nghiên cứu, dự báo nhu cầu về nhà ở và khả năng chi trả của các nhóm đối tượng trong tương lai;
- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ, giải quyết nhu cầu về nhà ở xã hội phù hợp với khả năng chi trả của từng nhóm đối tượng và từng khu vực.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành