Tìm kiếm nâng cao

“Nghiên cứu, xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng” theo Hợp đồng số 77/HĐ-KHCN ngày 02/7/2018. Mã số: RD 65-18 (KQNC.2238)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 89
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu đề tài:
- Làm rõ các quan niệm, đặc điểm về phản ánh, kiến nghị, phương thức tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị, vai trò, ý nghĩa của công tác tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị, các yếu tố đảm bảo cho việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị.
- Khái quát, đánh giá được các quy định của pháp luật hiện hành về tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị và việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị trên thực tế của Bộ Xây dựng. Chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân hạn chế trong cả quy định và việc thực hiện quy định.
- Đưa ra được các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh trên thực tế tại Bộ Xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành