Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xây dựng bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành xây dựng (KQNC.2241)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 107
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu  hiện nay đang là vấn đề cấp bách, có ý nghĩa như một văn bản hướng dẫn nghiệp vụ xác định giá trị tài liệu chuyên ngành, có tính thống nhất đối với tài liệu của ngành, từ cơ quan chủ quản đến các đơn vị cấp dưới. Các cơ quan trong ngành sẽ căn cứ vào bảng thời hạn bảo quản này để xác định thời hạn bảo quản phù hợp cho các hồ sơ, tài liệu chuyên ngành hình thành trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. Thông qua đó sẽ tránh được tình trạng xác định giá trị tài liệu theo cảm tính, và tránh được tình trạng tiêu hủy tài liệu tùy tiện làm tổn hại đến tài liệu lưu trữ quốc gia. Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu xây dựng Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành xây dựng làm tài liệu tham khảo, ứng dụng trong thực tế công tác của ngành.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành