Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển dô thị thông minh đối với đội ngũ cán bộ quản lý (KQNC.2242)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - BXD
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 230
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án: Trên cơ sở khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh đối với đội ngũ cán bộ quản lý, đè xuất các giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các đô thị về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý đô thị về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh;
+ Nghiên cứu, tổng hợp dữ liệu và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các đô thị về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh, đồng thời xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh phù hợp

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành