Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát xác định các chỉ tiêu kỹ thuật về khoảng cách ly an toàn về môi trường,vùng chịu ảnh hưởng đối với các công trình: thu gom và xử lý chất thải rắn đô thị; thu gom và xử lý nước thải đô thị, xử lý bùn cặn của hệ thống thoát nước và xử lý bùn bể phốt... Mã số: MT 08-19 (KQNC.2253)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quản lý và công nghệ môi trường - Hiệp hội công nghiệp môi trường VN
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 126
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nhiệm vụ:
- Rà soát lại các quy chuẩn quy hoạch, văn bản đã ban hành về khoảng cách ly an toàn về môi trường
- Bổ sung, hoàn chỉnh các quy định của nhà nước về khoảng cách an toàn về môi trường trong quy hoạch các công trình thu gom và xử lý chất thải rắn đô thị; thu gom và xử lý nước thải đô thị; thu gom và xử lý phân bùn bể phốt nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý đô thị cũng như nâng cao sự đóng góp của cộng đồng trong lĩnh vực này. 
- Đề xuất, sửa đổi, bổ sung các văn abrn hiện hành có liên quan tới khoảng cách an toàn về môi trường

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành