Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy quấn rác tự động. Mã số: RD 35-19 (KQNC.2255)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 129
Kích cỡ khổ:
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của đề tài
- Nghiên cứu tổng quan về các loại máy quấn kiện rác, đề xuất một loại máy quấn kiện rác phù hợp với đặc điểm rác thải tại Việt Nam có khả năng tích hợp với dây chuyền sàng - ép - quấn hiện có theo phương pháp xử lý rác bằng cách chôn lấp.
- Xây dựng cơ sở lý thuyết phục vụ việc tính toán và thiết kế máy quấn kiện.
- Thiết kế, chế tạo 01 máy quấn kiện rác kiểu ngang năng suất 30 kiện/giờ.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành