Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở hiện trường của công nhân tại các công trình xây dựng. Mã số: RD 56-18 (KQNC.2267)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2020
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 185
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:

Mục tiêu nghiên cứu:

- Tìm hiểu cơ sở lý luận về quản lý xây dựng nhà tạm, quản lý chi phí nhà tạm.
- Đánh giá thực trạng điều kiện ở công nhân xây dựng tại một số công trình, đưa ra những nguyên nhân của thực trạng.
- Thu thập dữ liệu đánh giá lại mối quan hệ giữa chi phí xây dựng và chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công để xem xét xem quy định về chi phí cho nhà tạm như vậy liệu có còn phù hợp, đảm bảo việc tính toán chi phí đầu vào hợp lý và tương thích với đầu ra là chỗ ở có chất lượng tốt hơn cho công nhân.
- Nghiên cứu tham khảo quy định của tổ chức nước ngoài về vấn đề nhà ở tại hiện trường cho công nhân.
- Đề xuất cơ chế, chính sách nhằm nâng cao điều kiện ở cho công nhân tham gia thi công xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành