Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn mô hình thông tin công trình (BIM) chi tiết cho các bộ môn (Kiến trúc, kết cấu, cơ điện). Mã số: TĐ 87-18 (KQNC.2269)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
Năm xuất bản: 2020
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 102
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu:
Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ các cơ sở lý luận và thực trạng áp dụng BIM, các hướng dẫn áp dụng BIM; trên cơ sở đó đề xuất các nội dung cần hướng dẫn phục vụ việc áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với loại hình công trình xây dựng dân dụng (chi tiết cho các bộ môn Kiến trúc, Kết cấu và Cơ điện nước) tại Việt Nam.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành