Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá các dự án thí điểm áp dụng BIM. (KQNC.2270)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
Năm xuất bản: 2020
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 92
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến việc xây dựng các tiêu chí giám sát, đánh giá việc áp dụng BIM trong dự án đầu tư xây dựng;
- Đánh giá thực trạng việc tổ chức thực hiện áp dụng BIM, công tác giám sát, đánh giá việc áp dụng BIM tại Việt Nam (trọng tâm là các dự án thí điểm áp dụng);
- Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí giám sát, đánh giá việc áp dụng BIM trong dự án đầu tư xây dựng (giai đoạn thí điểm) phù hợp với định hướng việc áp dụng và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành