Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xây dựng một số định mức dự toán thi công sân đường khu bay. Mã số: RD 109-18 (KQNC.2281)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 190
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:

Mục tiêu của đề tài

- Đánh giá rõ được thực trạng công nghệ thi công, sử dụng máy thi công và sử dụng vật liệu trong thi công sân đường khu bay của công trình hàng không để phát hiện các công tác cần điều chỉnh định mức và bổ sung định mức dự toán.
- Trên cơ sở lựa chọn được cách tiếp cận phương pháp xác định, điều chỉnh định mức đúng, phù hợp và phương pháp thu thập số liệu hợp lý phục vụ xác định định mức để thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung định mức thi công sân đường khu bay.
- Kết quả xác định định mức đáp ứng một số yêu cầu cơ bản cần thiết để có thể báo cáo cơ quan có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi và hoàn thiện trên cơ sở xem xét ban hành áp dụng trong quá trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hàng không.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành