Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu nâng cấp, xây dựng bổ sung chức năng hệ thống thông tin thống kê phục vụ tích hợp các chỉ tiêu kinh tế - xã hội lên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ (KQNC.2290)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 279
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nhiệm vụ:
Nghiên cứu để tiến hành nâng cấp, xây dựng bổ sung các chức năng cho hệ thống thông tin thống kê Bộ Xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu sau:
+ Đáp ứng yêu cầu các yêu cầu tích hợp dữ liệu, báo cáo số liệu các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do Bộ Xây dựng chủ trì lên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đáp ứng các yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Văn bản 2121/VPXP ngày 19/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tích hợp dữ liệu, báo cáo các chỉ tiêu kinh tế xã hội trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
+ Đáp ứng nhu cầu nâng cấp, bổ sung các tiện ích, bổ sung công cụ khai thác, báo cáo đầu ra theo nhu cầu các đơn vị báo cáo và nhu cầu khai thác dữ liệu của đơn vị chuyên môn
+ Đáp ứng yêu cầu của Thông tư 02/2019/TT-BXD ngày 1/7/2019 hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dưng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành