Tìm kiếm nâng cao

Thuyết minh tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế công trình xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt - yêu cầu kỹ thuật (KQNC.2291)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 157
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này uqy định các yêu cầu kỹ thuật để thiết kế bố trí mặt bằng, các hạng mục công trình, nội dung các yêu cầu giải pháp thiết kế cơ sở xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt, xử lý nước thải (nước rỉ rác...), khí thải, thu hồi nhiệt/hơi, tận dụng năng lượng, chôn lấp tro xỉ, các hạ tầng kỹ thuật liên quan và khu phụ trợ của cơ sở xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành