Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát đánh giá hiệu quả của các văn bản QPPL mới được ban hành trong lĩnh vực nhà ở và thị trường BĐS đặc biệt các chính sách phát triển nhà ở xã hội đối với thực tiễn cuộc sống (KQNC.2310)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 84
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án:
- Điều tra, khảo sát tình hình thực thi pháp luật liên quan đến các văn bản QPPL mới được ban hành trong lĩnh vực nhà ở và thị trường BĐS đặc biệt các chính sách phát triển nhà ở xã hội đối với thực tiễn cuộc sống.
- Điều tra, khảo sát tính hiệu quả, tác động của các văn bản QPPL mới được ban hành trong lĩnh vực nhà ở và thị trường BĐS đặc biệt các chính sách phát triển nhà ở xã hội đối với thực tiễn cuộc sống, đối với công tác phát triển, quản lý nhà ở, thị trường BĐS tại các thành phố trên cả nước.
- Phân tích, đánh giá sự thực thi, tính hiệu quả của các văn bản QPPL mới được ban hành tronh lĩnh vực nhà ở và thị trường BĐS đặc biệt các chính sách phát triển nhà ở xã hội đối với thực tiễn cuộc sống.
- Đề xuất các giải pháp để triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản QPPL trong hoạt động nhà ở và thị trường BĐS.
- Tổng hợp các kiến nghị của các đối tượng được điều tra về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL trong lĩnh vực nhà ở và thị trường BĐS.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành