Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát tình hình triển khai quy hoạch quản lý chất thải rắn các vùng kinh tế trọng điểm. Đề xuất các giải pháp để thúc đẩy phát triển các cơ sở xử lý chất thải rắn theo quy hoạch (KQNC.2315)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 166
Kích cỡ khổ:
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung nghiên cứu:
- Rà soát tình hình lập và triển khai quy hoạch quản lý chất thải rắn của vùng KTTĐ miền Bắc, miền Trung, phía Nam và vùng KTTĐ Đồng bằng sông Cửu Long.
- Rà soát việc áp dụng các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng có liên quan.
- Rà soát thực trạng quản lý chất thải rắn của các địa phương: việc đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn và quản lý vận hành.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành