Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu thiết kế kết cấu nhà công nghiệp bằng thép trong vùng động đất ở Việt Nam (KQNC.2323)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 197
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
- Nghiên cứu tính toán thiết kế kết cấu khung thép cho nhà công nghiệp một tầng nhịp lớn trong vùng động đất ở Việt Nam;
- Tính toán thiết kế cho một số trƣờng hợp kết cấu khung thép nhà công nghiệp một tầng nhịp lớn để từ đó đánh giá đƣợc ảnh hƣởng của tải trọng động đất tác dụng lên công trình, cũng như so sánh với ảnh hưởng của tải trọng gió.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành