Tìm kiếm nâng cao

“Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh; thủ tục cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP” (KQNC.2324)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 72
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
- Bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về thủ tục, điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP;
- Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;
- Góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người dân;
- Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành