Tìm kiếm nâng cao

Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo phương pháp thu gom - điều chỉnh đất cho các đô thị trực thuộc trinh Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Mã số: RD 01-18-BDX03 (KQNC.2325)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: TP.HCM
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 120
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
- Mục tiêu nhiệm vụ : Xây dựng giải pháp thực hiện quy hoạch theo phương pháp Thu gom và điều chỉnh đất qua ví dụ điển hình tại Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
- Nội dung kết quả nghiên cứu:
+ Nghiên cứu đánh giá thực trạng quy hoạch đô thị tại một số thành phố trực thuộc tỉnh tại Vùng đồng bằng sông Cửu Long tập trung vào Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
+ Xây dựng cơ sở khoa học thực hiện quy hoạch theo phương pháp thu gom và điều chỉnh đất.
+ Xây dựng giải pháp thực hiện quy hoạch theo phương pháp thu gom điều chỉnh đất
+ Kết quả nghiên cứu ban đầu của đề tài được trao đổi, trình bày tại hội thảo được tổ chức vào tháng 6 năm 2019 tại Tp. Hồ Chí Minh với chủ đề "Xây dựng giải pháp thực hiện quy hoạch theo phương pháp thu gom điều chỉnh đất tại Thành phố Trà Vinh"
+ Xây dựng mô hình thí điểm dự án Thu gom và điều chỉnh đất tại TP. Trà VinhTỉnh Trà Vinh thông qua phương pháp quy hoạch hiện hành kết hợp với giải pháp Thu gom và điều chỉnh đất từ giai đoạn bắt đầu đến thiết kế cơ sở.
 

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành