Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng công tác đầu tư cơ sở vật chất của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2016 – 2020 (KQNC.2329)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch tài chính
Năm xuất bản: 2020
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 35
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: BCTK

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của đề tài: Đề tài tập trung vào nội dung khảo sát, đánh giá thực trạng đầu tư cơ sở vật chất của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng trong giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó đề xuất xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở lập, thẩm định và quyết định chủ trương đàu tư và quyết định đầu tư dự án đầu tư công khởi công giai đoạn 2021- 2025.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành