Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu soát xét TCVN 9342:2012 công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - thi công và nghiệm thu. Mã số: TC 32-18 (KQNC.2334)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 92
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta bước trên đà tăng trưởng, nhu cầu về xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và hạ tầng kỹ thuật càng có quy mô lớn và phức tạp hơn. Công nghệ là một trong các yếu tố cốt lõi để triển khai thành công và hiệu quả các dự án xây dựng công trình này. Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, máy nâng và kết cấu cốp pha đã có nhiều cải tiến thay đổi, khả năng tự động hóa bằng thủy lực và kỹ thuật điều chỉnh độ chính xác thi công không ngừng nâng cao. Đặc biệt là công nghệ cốp pha trượt, đem lại nhiều lợi ích vượt trội: i) tính toàn khối hóa cho kết cấu và không có mạch ngừng; ii) rút ngắn thời gian xây dựng; iii) giảm chi phí nhân công và giá thành cho chủ đầu tư. Cùng với sự phát triển của ngành Xây dựng trong hơn 60 năm qua, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng được xác định là công cụ đắc lực để quản lý, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng, quản lý an toàn trong thi công và sử dụng công trình xây dựng, góp phần nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, việc soát xét và biên soạn hệ thống tiêu chuẩn xây dựng đồng bộ, hiện đại, hài hoà, tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế phù hợp điều kiện Việt Nam là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với ngành Xây dựng. Điều này được thể hiện rõ trong Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm ngành xây dựng năm 2017-2021 theo quyết định số 1402/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 và Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng theo Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018. Về mặt kỹ thuật, quan điểm xuyết suốt trong quá trình triển khai Đề án 198 là xây dựng các tiêu chuẩn tiên tiến (dựa trên hệ thống tiêu chuẩn của châu Âu, Mỹ, Trung Quốc và nhật bản) và đồng bộ...
MỤC ĐÍCH SOÁT XÉT TIÊU CHUẨN TCVN 9342-2012:
Mục đích soát xét tiêu chuẩn TCVN 9342-2012 Công trình BTCT toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt – Thi công và nghiệm thu, được thể hiện trong Thuyết minh nhiệm vụ (theo mẫu chung) kèm theo Hợp đồng thực hiện đề tài này, cụ thể bao gồm:
- Thông tin, thông hiểu;
- An toàn sức khỏe môi trường;
- Chức năng công dụng chất lượng;
- Tiết kiệm;
- Hài hòa tiêu chuẩn (quốc tế và khu vực).
 

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành