Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước theo tiêu chuẩn Châu Âu. Mã số: RD 28-18 (KQNC.2347)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Đại học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 563
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của đề tài: Cung cấp cho người đọc các căn cứ và các hướng dẫn thực hiện công việc thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước thông dụng trong công trình nhà theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 1992.
Nội dung nghiên cứu đề tài gồm 8 chuyên đề:
- Chuyên đề 1: Xây dựng đề cương của hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước theo tiêu chuẩn Châu Âu
- Chuyên đề 2: Cơ sở thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước theo tiêu chuẩn Châu Âu
- Chuyên đề 3: Vật liệu dùng cho kết cấu bê tông ứng suất trước theo tiêu chuẩn Châu Âu
- Chuyên đề 4: Tính toán cấu kiện bê tông ứng suất trước theo tiêu chuẩn Châu Âu
- Chuyên đề 5: Tính toán cấu kiện bê tông ứng suất trước theo độ bền chịu uốn
- Chuyên đề 6: Tính toán cấu kiện bê tông ứng suất trước theo độ bền chịu cắt và chịu xoắn
- Chuyên đề 7: kết cấu bê tông ứng suất trước siêu tĩnh
- Chuyên đề 8: Cấu tạo bê tông ứng suất trước và thiết kế vùng neo

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành