Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước theo TCVN 5574:2018 (KQNC.2344)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Đại học Thủy lợi
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 121
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của đề tài: cung cấp cho người đọc các căn cứ và các hướng dẫn thực hiện công việc thiết kế các kết cấu bê tông ứng suất trước thông dụng trong công trình nhà theo TCVN 5574:2018
Nội dung đề tài nghiên cứu gồm 6 chuyên đề:
- Chuyên đề 1: Những hướng dẫn chung về thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước
- Chuyên đề 2: Vật liệu cho kết cấu bê tông ứng suất trước
- Chuyên đề 3: Tính toán ứng suất  trước
- Chuyên đề 4: Tính toán cấu kiện BTƯST theo các trạng thái giới hạn thứ nhất
- Chuyên đề 5: Tính toán cấu kiện BTƯST theo các trạng thái giới hạn thứ hai
- Chuyên đề 6: Hướng dẫn cấu tạo bê tông ứng suất trước.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành